Programul SMART FACTORY lansează inovații în industria ușoară

Întreprinderile din industria ușoară pot obține certificări internaționale de management al calității, audit social, protecția mediului, pentru a susține sisteme de producție responsabile, etice și sustenabile, conforme cerințelor clienților Uniunii Europene, 70% din costuri fiind acoperite cu asistența financiară a USAID și a Suediei. 

Proiectul Tehnologiile Viitorului finanțat de USAID și Suedia, în parteneriat cu Asociația Patronală pentru Industria Ușoară (APIUS), lansează Programul SMART FACTORY în cadrul căruia se va acorda suport financiar de până la 70% din costul certificării. Aplicarea standardelor internaționale de management al calității, practici sustenabile și conformitate socială devine tot mai atractivă pentru întreprinderile din industria ușoară, fiind un criteriu obligatoriu pentru obținerea contractelor de export și de prestări servicii cu destinația UE.

Întreprinderile din industria ușoară sunt ajutate să își sporească productivitatea, competitivitatea și practicile de producere, raliindu-se rigorilor internaționale de management al calității, securității muncii și de mediu. Vor fi co-finanțate acțiunile întreprinderilor de îmbunătățire a procesului de producere, sporire a calității, minimizarea deșeurilor, reducerea consumului de energie si materiale, precum și cele de îmbunătățire a siguranței și condițiilor de muncă a angajaților din sectorul fashion. 

Companiile ce doresc să participe la concurs urmează să completeze un formular disponibil aici: 

Formular SMART Factory Program 

Depunerea formularului se efectuează exclusiv online. Dosarele vor fi examinate după principiul „primul venit, primul servit” de către un comitet de selecție format din reprezentanți ai Proiectului Tehnologiile Viitorului și ai Asociației Patronale din Industria Ușoară. Programul Smart Factory va fi unul activ pe perioada 2022-2025.

 

Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Suedia, va oferi în următorii 5 ani expertiză și asistență financiară pentru cel puțin încă 50 de întreprinderi din industria ușoară dar și cea a mobilei pentru certificarea ISO în managementul calității, reînnoirea certificatelor de management al calității, precum și pentru realizarea auditului social și de mediu. În plus, APIUS cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului vor acorda asistență tehnică continuă în dezvoltarea și implementarea acestor procese organizaționale și politici corporative.

Sistemele de management integrat inițiate în cadrul Programului SMART FACTORY acoperă următoarele standarde internaționale și un mix între acestea, dar nu se limitează doar la lista de mai jos: 

Sistem de Management Integrat “Calitate (ISO 9001:2015) – Sănătate și Securitate Ocupațională (ISO:45001)”;

Sistem de Management Integrat “Calitate (ISO 9001:2015) – Mediu (ISO:14001)”;

Sistem de Management Integrat “Mediu (ISO:14001) – Sănătate și Securitate Ocupațională (ISO:45001);

Sistem de Management Integrat “Calitate (ISO 9001:2015) – Mediu (ISO:14001) – Sănătate și Securitate Ocupațională (ISO:45001)”.

 

În cadrul Programului SMART FACTORY este eligibilă pentru finanțare și realizarea auditului social al întreprinderilor ce evaluează politici ce exclud exploatarea prin muncă, inclusiv a copiilor, evaluează condițiile de muncă, exclud discriminarea, asigură remunerarea justă a angajaților. Auditul social atestă nivelul de siguranță și responsabilitate social corporativă a întreprinderii și este solicitat, în special, fabricilor de confecții ce prestează servicii pentru branduri internaționale de top. 


Peste 40 de fabrici din industria ușoară au obținut până în prezent, cu asistența USAID, Suedia și UK Aid în cadrul Proiectul de Competitivitate din Moldova, certificare în sisteme de management al calității și audit social. Ca rezultat, majoritatea fabricilor și-au extins portofoliul de clienți internaționali, valoarea contractelor, și-au eficientizat procesele, fapt ce a permis îmbunătățirea condițiilor de muncă, majorarea salariilor angajaților, sporind astfel și valoarea adăugată a serviciilor oferite.

Despre Proiectul Tehnologiile Viitorului:

Proiectul Tehnologiile Viitorului susține dezvoltarea economiei digitale, creative și circulare pentru sporirea competitivității și integrarea pe piața globală a industriilor strategice din Republica Moldova – tehnologia informațiilor și comunicației (TIC), ingineria, industria ușoară, industriile creative și digital media. Proiectul are un buget total de 32,8 mln USD, acordați de USAID și Suedia, și va fi implementat în perioada 2021-2026. 

Despre Asociația Patronală a Industriei Ușoare – APIUS

Asociația Patronală a Industriei Ușoare (APIUS) reprezintă comunitatea producătorilor locali de îmbrăcăminte, tricotaje, articole din piele, încălțăminte și accesorii și este dedicată dezvoltării competitive a industriei ușoare, reprezentând nevoile mediului privat, suportului guvernamental și experiența a unor organizații profesionale similare. Misiunea APIUS este de a reprezenta, promova, susține și apăra interesele economice, tehnice și juridice comune ale membrilor, reprezentanților industriei ușoare, prin creșterea competitivității acestora pe piața locală și internațională. 

 

Pentru informații suplimentare contactați Asociația APIUS prin email: office@apius.md

Follow us