Eveniment „Eficiența energetică în industriile prelucrătoare: provocări, perspective, soluții”

Pe 27 aprilie, echipa noastră a organizat un eveniment cu genericul: „Eficiența energetică în industriile prelucrătoare: provocări, perspective, soluții”.
La acest dialog de impact au participat speakeri, care au subliniat rolul surselor de energie regenerabilă în Moldova, au împărtășit propriile sale experiențe și au răspuns la întrebările publicului din sală.

„În calitate de organizatori ai acestei conferințe, dorim să evidențiem importanța politicilor de stat în domeniul energetic, precum și direcțiile prioritare de dezvoltare ale acestora, stabilite în documentul de Strategie Energetică a Republicii Moldova. Dialogul de astăzi reprezintă o oportunitate de a discuta despre provocări, strategii și soluții care să contribuie la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin eficientizarea energetică”, a menționat Marcela Lozovanu, directoare executivă #APIUS, în partea introductivă.

Aducem mulțumiri speciale dlui Victor Parlicov, Ministrul Energiei, și dlui Steven Mark Fisher, Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, care ne-au onorat cu prezența la deschidere.

Evenimentul a fost organizat de către APIUS și susținut de Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID Moldova, Suedia și Marea Britanie.

Follow us